دوشنبه 29 آذر 1395

‍ ازدواج درایل قشقایی درگذشته

   نوشته شده توسط: کیامرث بخشی زاده    

‍ ازدواج درایل قشقایی درگذشته


خوانین درارتباط بامسائل خانوادگی نظیرازدواج نقش عمده ای را درزندگی ایفا می نمایند.من باب مثال اگریک مردوزن جوان قشقایی بخواهند باهم ازدواج کنندباید حتمااز خان کسب اجازه نمایند.خان ممکن است علی رغم اینکه خانواده های زن یامرد یاهردوبااین ازدواج موافق نباشند اجازه انجام چنین وصلتی رابدهد.درمواردی که خانواده هاباازدواج زوج جوان موافق نباشندخان پیشقدم شده وباحسن تدبیروکدخدامنشی وسیاست خاص بخودآنقدرباهردوخانواده تماس برقرارمیکندتابلاخره رضایت آنهاراباازدواج جلب نماید.اگراین کارسالهاهم طول بکشد،خان بدون اظهارخستگی ویاس قضیه رادنبال خواهدکرد.هنگامیکه یک زوج جوان برای کسب اجازه ازدواج خودشان حضور میرسندحتماهدیه ای هم مثل یک راس بزغاله یا بز کوهی یا گوسفند برای خان میبرند و خان هم معمولا در عوض به دامادهدیه ای می دهدآنهاهم حتما هدیه راقبول می کنندچون هدیه خان را برای خودباعث خوشبختی و شگون می دانند
هدیه ای که معمولا خان به دامادمی دهدمتناسب است بانیازیاخواست دامادوممکن است یک راس اسب یایک قبضه تفنگ یایک گوسفند ویاچیزدیگری باشد.همسرخان هم نیزمعمولا به عروس هدیه ای میدهد که معمولا ممکن است یک دست لباس کامل یاالنگو یاگوشواره باشد

منبع:سرزمین شگفت انگیز ویلیام داگلاس


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات