دوشنبه 29 آذر 1395

مراسم عروسی ایل قشقایی درگذشته

   نوشته شده توسط: کیامرث بخشی زاده    

‍ مراسم عروسی ایل قشقایی درگذشته

مراسم جشن عروسی[قشقایی ها]معمولا سه شبانه روز وگاهی بیشترطول می کشدشبهامعمولابرنامه رقص محلی به مراسم جشن جلوه وشکوهی خاص وروحی پرنشاط می بخشد.مراسم رقص قشقایی معمولا درشب ودراطراف آتش افروخته انجام می گردد.دراین مراسم می توان آثارفلسفه وتعالیم دین زرتشت رابه رای العین مشاهده کردهمین طورکه درقسم خوردن های به نان ونمک وبه اجاق آتش هم این آثاررامی توان حس کرد.
دریکی ازهمین برنامه های جشن عروسی من خودشاهدرقص زنان ودختران قشقایی که بالباس های رنگارنگ زیباگرداگردآتش می رقصیدندبودم.دراین مراسم پس ازرقص دسته جمعی زن ها نوبت به رقص مردها رسیدآنها رقص باچوب دستی رااجراکردند.
دراین نوع رقص ها یکی ازشرکت کنندگان چوب قطوری به طول 5الی 6فوت به دست میگیردوآنرا به جای سپردرمقابل ضربات چوب شریک رقص خودبه کار میبرد.ظاهراهدف ضربه زدن به ساق پای حریف است وطرف مقابل هم بوسیله چوب دستی خودضمن جست وخیزهاوچرخ زدن های متوالی ازخوددفاع میکند بدیهی است این کارهاجنبه نمایشی داردوقصدحریف واقعاضربه زدن به شریک رقص خودنیست.
رقص شبانه جشن های عروسی معمولا غروب آفتاب شروع وتاساعت 11شب ادامه داردپس ازپایان رقص پدردامادمهمانان رابه شام دعوت می کند.ودرآخرین روز جشن معمولا عروس سوار براسب سفیدی می شودوپسر بچه ای هم به نشانه اینکه اولین فرزنداین عروس ودامادپسرخواهدبود،پشت خودسوارمی کندوپس ازانکه سه بار دوراردوگاه راطی کردراهی مجلس عروسی می شود.
بین قشقایی ها این عقیده وجود داردکه اگرکسی حین مسافرت سرزده واردیک مجلس عروسی غیرمنتظره بشودنشانه خوشبختی است وآن رابه فال نیک می گیرندومی گویند برنامه مسافرت اوقطعا به خیر وخوشی به انجام خواهد رسید

منبع :سرزمین شگفت انگیز ویلیام داگلاس


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات